Strona główna

Kyotoboom to inicjatywa która połączyła
małe elementy na wielkiej scenie branży reklamowej w większy, konkurencyjny organizm. Niewątpliwym atutem tego odważnego przedsięwzięcia, stała się suma wieloletnich doświadczeń wszystkich zaangażowanych w ten projekt ludzi.
Otware umysły, pasja oraz chęć tworzenia  i szukania nowych rozwiazań, stwarzają nam możliwości kreatywnego projektowania  a także nowatorskie podejście do szeroko rozumianej komunikacji wizualnej. To pozwala z satysfakcją spełniać wymagania Naszych klientów, dając nam poczucie realizacji zawodowej.